Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Elämän leipä

 

Johanneksen evankeliumissa, luvussa 6, elämän leipää on käsitelty laajasti ja sen tähden olen jakanut käsittelyn kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat jakeet 22-36.

 

Seuraavana päivänä järven toiselle puolelle jäänyt väkijoukko huomasi, että siellä oli ollut vain yksi vene ja että Jeesus ei ollut noussut siihen opetuslastensa kanssa vaan opetuslapset olivat lähteneet yksin.

23. Tiberiaasta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, jossa oli syöty leipää, kun Herra oli ensin lausunut kiitoksen.

24. Kun ihmiset huomasivat, ettei Jeesus eivätkä hänen opetuslapsensa olleet siellä, hekin astuivat veneisiin ja tulivat Kapernaumiin etsimään Jeesusta.

25. Löydettyään hänet järven toiselta puolelta he kysyivät: "Rabbi, milloin sinä tulit tänne?"

26. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi.

27. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota Ihmisen Poika teille antaa. Häneen Isä, Jumala itse, on painanut sinettinsä." 

28. He kysyivät häneltä: "Mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja?"

29. Jeesus vastasi heille: "Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt." 

30. Niinpä he kysyivät häneltä: "Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinuun? Mitä sinä teet?

31. Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa, niin kuin on kirjoitettu: 'Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi.'"

32. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän.

33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän." 

34. He sanoivat: "Herra, anna meille aina sitä leipää."

35. Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano.

36. Mutta minä olen sanonut teille: vaikka te olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 6:22-36)

 

22.Ajankohta on ruokkimisihmettä seuraava päivä. Jeesus oli lähettänyt kansanjoukon pois, mutta monet olivat ilmeisesti vielä jääneet paikalle. Luultavasti he jäivät tänne tehdäkseen Jeesuksesta kuninkaan. Nyt he olivat ymmällä. He olivat nähneet opetuslasten lähtevän rannasta, mutta eivät löytäneet Jeesusta mistään.

23.Opetuslapsilla oli vastatuuli. Tiberias on järven länsipuolella, ja sieltä veneet tulivat siis myötätuulessa. Täällä kansa ravittiin sen jälkeen kun Herra oli lausunut kiitoksen. Opetuslapset eivät milloinkaan unohtaneet Jeesuksen ruokarukousta Gennesaretin koillisrannalla.

24.Useimmat niistä viidestätuhannesta olivat Jeesuksen käskystä lähteneet pois maitse. Jäljelle jääneet menivät saatavilla oleviin veneisiin. Oli luonnollista, että he menivät Kapernaumiin. Se oli seudun keskus, ja Jeesus asui siellä.

25.Kun he suureksi hämmästyksekseen löysivät hänet Kapernaumista, he aavistivat uuden ihmeen tapahtuneen. Heillä oli ilmeisesti edelleen mielessä ajatus tehdä hänestä kuningas. Sitä paitsi heillä ei ollut mitään uutta leipäihmettä vastaan (j. 26). Kreikan kielessä heidän kysymyksellään on kaksi merkitystä: "Milloin" ja "miten" tulit tänne?

26.Kysymyksessä ei ollut mitään vikaa, mutta heitä olisi tuskin yhtään auttanut, vaikka Jeesus olisi vastannut siihen. Siksi hän ei vastannutkaan suoraan heidän kysymykseensä, vaan paljasti heidän vaikuttimensa. He etsivät aineellista apua ja ehkä myös ihmetekoja - eivät hengellisiä lahjoja. He eivät olleet ymmärtäneet, että heidän kokemansa ihme oli merkki Jeesuksen messiaanisesta kirkkaudesta ja voimasta.

27.Jeesuksen tässä käyttämä sana "hankkia (ergadzè)", 'tehdä työtä', osoittaa, että hengellisiin asioihin on suhtauduttava vakavasti, eikä pidä säästää vaivojaan, kun etsii tyydytystä sielun syvimmille tarpeille. "Sinetti" on vahvistus, tunnistamismerkki.

28.Kysymys on ominainen ihmisille, jotka ovat hetkellisesti ihastuneita saamistaan vaikutteista, mutta elävät kuitenkin pimeydessä, kun on kysymys pelastuksesta. He tunsivat vaistonvaraisesti olevansa väärällä tiellä, ja tajusivat, että heiltä vaadittiin enemmän. Mutta he eivät tietäneet, mitä se oli. He uskoivat sen olevan jotakin, mitä heidän pitäisi tehdä. Tämä paljastaa ihmisen taipumuksen omavanhurskauteen. Jeesus oli juuri puhunut siitä, mitä hän halusi antaa heille.

29.Juutalaisten kysymys on lakiuskonnon kansalle luonteenomainen. He kysyivät, niin kuin ihmiset kaikkina aikoina kysyvät: Miten me voimme "tehdä" tekoja, jotka miellyttävät Jumalaa? Jeesus vastasi kertomalla, mikä "Jumalan teko" on. Jumala haluaa meidän uskovan häneen, jonka hän on lähettänyt. Vrt. Apt 16:31 ja 1 Joh 3:23. Nämä ihmiset ajattelivat sellaisia tekoja, joita fariseukset vaativat. Jeesus käänsi heidän ajatuksensa hengelliseen elämään.

30.Tässä on pelottava esimerkki ihmisten haluttomuudesta taipua Jumalan pelastettaviksi. Jeesus oli juuri ihmeen avulla ravinnut yli 5000 henkeä. Sen jälkeen hän oli kulkenut selittämättömällä tavalla järven poikki. Mutta se ei riittänyt. He pyysivät vielä yhtä "tunnustekoa" voidakseen uskoa. Kaikkialla ympärillämme on merkkejä ja todisteita Jumalan olemassaolosta. Mutta ne eivät meitä auta, jos emme halua uskoa Jumalaan.

31.Nämäkin heidän sanansa ilmaisevat samaa epäuskoa. He vertasivat Jeesusta Moosekseen, ja tässä vertailussa Mooses vei voiton. Jeesus oli ravinnut heitä leivällä yhtenä päivänä. Mitä se oli verrattuna Moosekseen, joka ruokki koko kansan mannalla erämaassa 40 vuoden ajan! He yrittivät tukea arvosteluaan viittaamalla Ps 78:24:ään.

32.Mahtavan »totisesti»-aloituksensa jälkeen Jeesus korjasi, että "ei Mooses antanut", vaan "Jumala antaa". Mooses sai olla välittäjänä. Jumala antaa taivaasta leivän, joka on Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Ks. jj. 35 ja 48.

33.Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta. Mitä leipä on ruumiille, sitä Kristus on hengelle. Hän on rauhamme ja vanhurskautemme. Ja hän on sitä koko maailmalle. Manna tuli vain Israelin leiriin. Kristus antaa elämän kaikille kaikissa kansoissa, jotka tahtovat uskoa häneen. Hän on todellinen leipä (j. 32), Jumalan leipä (j. 33), elämän leipä, elämän antaja ja ylläpitäjä (j. 35).

34.Sana "Herra" osoittaa heillä olleen jonkinlainen usko Jeesukseen, mutta hänen jakeessa 36 olevista sanoistaan ja heidän nurinastaan (j. 41) näkyy, ettei se ollut todellista uskoa. Sanat tuovat mieleen Sykarin naisen pyynnön, kun Jeesus puhui hänen kanssaan elävästä vedestä (4:15). Useimpien ihmisten tavoin hekin kaipasivat sitä, mitä Jeesus antaa, ja he halusivat juuri sen verran, että tulisivat "aina" toimeen. Jatkosta huomaa kuitenkin heidän olleen täysin haluttomia ottamaan vastaan sitä ratkaisevaa tekoa, jonka Jeesus halusi kerta kaikkiaan suorittaa heidän elämässään - pelastusta, jota sekä juutalaiset että pakanat kaipasivat.

35.Näillä sanoilla on ääretön merkitys. Jeesus oli varoittanut kuulijoitaan ajattelemasta vain aineellisia asioita. Tarvitsemme muutakin. Leipä on välttämätöntä ravintoa kaikille ihmisille. Jeesus on elämän leipä, sillä hänellä on elämä itsessään ja hän antaa elämää toisille. Jakeessa 33 hän puhui elämän antamisesta »maailmalle». Nyt hän teki saman tarjouksen yksilölle; "joka tulee". Huomaa tässä tehty rinnastus. Kristuksen luo "tuleminen" ja Kristukseen "uskominen" tarkoittavat samaa. Lupaus, että Kristuksen luo tuleva ei koskaan tunne nälkää tai janoa, ilmentää Kristuksessa olevaa täyteyttä ja ehdotonta riittävyyttä. Meidän vastaanottokykymme saattaa olla puutteellinen, mutta hänen tarjouksestaan ei puutu mitään.

36.Nämä galilealaiset olivat nähneet Jeesuksen ihmeitä. He eivät kuitenkaan uskoneet häneen. Niinpä he olivat vaarassa menettää iankaikkisen elämän. Jeesus itse on suurin merkki. He olivat nähneet hänen voimansa ilmentymiä, mutta kuitenkin he kieltäytyivät uskomasta. »Autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat.»

 

Sivun alkuun

©2020 ELÃMÃN LEIPÃ - suntuubi.com