Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Isä antaa

 

Johanneksen evankeliumin luvun 6 käsittely jatkuu jakeiden 37-46.

 

37. Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.

38. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani vaan lähettäjäni tahdon.

39. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.

40. Minun Isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." 

41. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, kun hän sanoi: "Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta." 

42. He sanoivat: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän voi sanoa: 'Minä olen tullut alas taivaasta' ?"

43. Jeesus vastasi heille: "Älkää nurisko keskenänne.

44. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä.

45. Profeetoissa on kirjoitettu: 'Heistä kaikista tulee Jumalan opettamia.' Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni.

46. Isää tosin ei kukaan ole nähnyt. Ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 6:37-46)

 

37.Jeesus ei antanut edellisessä jakeessa ilmenevän ihmisten epäuskon lannistaa itseään. Sen sijaan hän esitti tässä erään Raamatun voimakkaimmista kutsuista. Lupaus, että hän ei heitä ulos, merkitsee mitä sydämellisintä vastaanottamista. Suuri osa hänen kylvämästään siemenestä putosi kallioperälle, mutta osa putosi hyvään maahan ja tuotti hedelmää. Isä on antanut Jeesukselle ne, jotka uskovat häneen, eikä perkele eivätkä ihmiset voi estää heitä tulemasta hänen luokseen. Heidän nimensä on kirjoitettu elämän kirjaan (Ilm 13:8), he saavat iankaikkisen elämän (j. 53), he saavat olla turvallisella mielellä (j. 39). Heillä on yhteys Kristukseen ja heidät herätetään viimeisenä päivänä (j. 54).

38.Jeesus viittasi suoraan ihmiseksi tulemiseensa (1:14) ja korosti sitä täydellistä riippuvuutta Isästä, johon hän suostui tullessaan maailmaan. Johannes ei mainitse Getsemanen taistelua, mutta siitä muistuttavia ajatuksia tulee usein esiin hänen evankeliumissaan. Jeesus viittasi tässä siihen. Vrt. Mark 14:36.

39.Isän tahto on pelastaa meidät. Tämä tahto ilmenee Pojan koko lunastustyössä. Isä antaa Pojalleen ne, jotka uskovat, ja Poika pitää heistä huolen, niin että he eivät joudu kadotetuiksi. Hänen tehtäväkseen jää heidän herättämisensä viimeisenä päivänä. "Viimeinen päivä" on vain tässä evankeliumissa esiintyvä sanonta (j.40,44,54; 11:24; 12:48). Se viittaa ilmeisesti siihen päivään, jolloin uskovat kootaan Kristuksen luo. Ks. 1 Tess 4:16-17.

40.Jeesus ilmoittaa tässä, että tunnusomaista niille, jotka Isä on hänelle antanut, on heidän uskonsa. Johanneksen viitoittama pelastuksen tie on yksinkertainen ja selvä. Jeesuksen vastaanottaminen (1:12), hänen luoksensa tuleminen (6:35), hänen näkemisensä ja häneen uskominen tarkoittavat kaikki samaa. Näiden eri ilmaisujen yhteinen merkitys on, että ihminen tunnustaa Jeesuksen ainoaksi Vapahtajaksi.

41.Jeesus oli sanonut olevansa elämän leipä ja tulleensa alas taivaasta. Kuulijat yhdistivät nämä kaksi väitettä oikealla tavalla - ja esittivät vastalauseensa. Heidän paheksumisensa johtui siitä, että he eivät nähneet Jeesuksen jumalallista kirkkautta. Ihmissydän osoittaa turmeltuneisuutensa nurisemalla Jumalaa vastaan sen sijaan, että ottaisi hänen tarjoamansa lahjan. Samaa kuvasi myös napiseminen erämaassa, 2 Moos 16:2. "Juutalaisilla" Johannes ei tarkoita kansanjoukkoa yleensä, vaan Jerusalemista ja Juudeasta tulleita ihmisiä, erityisesti uskonnollisia johtajia.

42.Miten Jeesus olisi voinut olla taivaasta tullut leipä? Hehän tunsivat hänen nasaretilaisen syntyperänsä. He olivat ymmärtäneet hänen väittävän olevansa syntyisin Jumalasta, mutta he eivät uskoneet häneen. He eivät kuitenkaan kysyneet häneltä suoraan, vaan sanoivat toisilleen mielipiteensä hänestä.

43.Heidän nurinansa syynä eivät olleet Jeesuksen sanat, vaan heidän oma epäuskonsa. Kysymykset ja vastaukset eivät hyödyttäneet mitään niin kauan kuin heidän mielensä pysyi muuttumattomana. Jeesus ei vastannut sellaiseen välihuomautukseen, joka osoitti, ettei kysyjä halunnutkaan ymmärtää. Hän nuhteli heitä ennen kuin jatkoi saman aiheen käsittelyä, josta hän oli puhunut jakeissa 37-39.

44.Juutalaiset tahtoivat väitellä ja saada tukea epäuskolleen. Jeesus halusi tarjota heille pelastusta, ja hän teki sen tässä lausumalla toistamiseen, mitä oli aikaisemmin sanonut j. 37. Hän ei tahtonut sulkea heiltä ovea, vaan avata sen ainoan oven, josta he voisivat päästä Jumalan valtakuntaan. Vain Jeesuksessa taivaasta alas tuleva Jumalan armo ja maasta kohoava ihmisen iankaikkisuuskaipuu kohtaavat. Kääntyminen hänen puoleensa on sen tähden ainoa toivomme. Nurisemalla vain suljemme tien itseltämme. Jeesuksen sanat osoittavat ihmisen ainoan toivon olevan ihmisen ulkopuolella - Jumalassa. Siksi kukaan ei voi kerskua uskollaan, sillä kaikki on Jumalan työtä. Jeesuksen Kristuksen ristin voima vetää Isän yhteyteen, 12:32. Ignatioksen kirjeessä Ef 9 Jumalan vetämisestä käytetään kuvaa: »Jeesuksen Kristuksen nostolaite, risti, nostaa teitä korkeuksiin, köytenä Pyhä Henki». "Vetää (helkyè)", sanaa käytetään esim. kalaverkon vedestä vetämisestä, 21:6,11. Tässä Isän suorittama 'vetäminen' tarkoittaa, kuten seuraava jae osoittaa, opettamista, sisimmässämme tapahtuvaa jumalallista vaikutusta.

45.Jeesus vahvisti sen, mitä oli juuri sanonut viittaamalla siihen pyhien kirjoitusten osaan, jota sanottiin »profeetoiksi». Lainaus on Jes 54:13:sta. Nämä "kaikki" ovat niitä, jotka ovat kuulleet Isää ja antaneet hänen »vetää» itseään, niin että he ovat nyt Jumalan lapsia. Jumalan sanalla on tässä vetämisessä tärkeä merkitys. Vrt. Room 10:17.

46.Ei pidä ymmärtää väärin sitä, että meidän kaikkien on tultava »Jumalan opettamiksi». Jeesus on ainoa, joka on todella nähnyt Jumalan. Mutta hän on ilmoittanut Isän täydellisesti meille. »Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän», hän sanoo 14:9. Raamatun sanasta ja Jeesuksen teoista saamme nähdä Jumalan ja oppia hänestä.

 

Sivun alkuun

©2020 ELÃMÃN LEIPÃ - suntuubi.com